کد ملکنوع ملکمتراژمنطقهآدرسنوع معاملهقیمت متری/اجارهقیمت کل/رهنجزئیات
123496کلنگي120کلاهدوزکلاهدوز36 نبش اسفندياني7فروش03,800,000,000نمایش جزئیات
122470کلنگي140ايرج ميرزاجلال6فروش01,950,000,000نمایش جزئیات
122510کلنگي0راهنمائيفلکه راهنمايي صادقي 21فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
122516کلنگي230قاسم آبادانديشه راضي2 انصار4فروش01,800,000,000نمایش جزئیات
13531کلنگي200شهرک طالقانيارغوان16فروش06,500,000,000نمایش جزئیات
121798کلنگي480کوهسنگينامجو 8فروش6,250,0003,000,000,000نمایش جزئیات
121312کلنگي220کوثربين کوثر شمالي 21 و 23فروش08,900,000,000نمایش جزئیات
121088کلنگي0دانشجومقابل اموزگار56فروش15,000,0001,500,000,000نمایش جزئیات