کد ملکنوع ملکمتراژمنطقهآدرسنوع معاملهقیمت متری/اجارهقیمت کل/رهنجزئیات
10972کلنگي0بلوار امامتامامت24فروش22,388,0606,000,000,000نمایش جزئیات