کد ملکنوع ملکمتراژمنطقهآدرسنوع معاملهقیمت متری/اجارهقیمت کل/رهنجزئیات
138324ويلا124قاسم آبادفلاحي 63فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
138333ويلا100بلوار مجدمجد 29فروش0900,000,000نمایش جزئیات
138277ويلا180شهرک طالقانيارغوان 8فروش03,300,000,000نمایش جزئیات
138285ويلا90شهرک آزادگانانتها دلاوران خيابان غزال غزال 12فروش02,500,000,000نمایش جزئیات
119237ويلا185صدفصدف 24فروش02,700,000,000نمایش جزئیات
138059ويلا45دانش آموزدانش آموز 24اجاره2,200,00010,000,000نمایش جزئیات
127440ويلا140احمد آبادعارف 10فروش25,000,0000نمایش جزئیات