کد ملکنوع ملکمتراژمنطقهآدرسنوع معاملهقیمت متری/اجارهقیمت کل/رهنجزئیات
138960سوئيت156لادنلادن16 گلچين2اجاره400,000250,000,000نمایش جزئیات
135230سوئيت25احمد آبادرضا 28 اولين بن بست سمت چپ/ساختمان تورجاجاره080,000,000نمایش جزئیات