کد ملکنوع ملکمتراژمنطقهآدرسنوع معاملهقیمت متری/اجارهقیمت کل/رهنجزئیات
108061سوئيت18کوهسنگيپارس 16اجاره500,0003,000,000نمایش جزئیات
101459سوئيت30شهرک آزادگانفکوري74اجاره1,000,00030,000,000نمایش جزئیات