کد ملکنوع ملکمتراژمنطقهآدرسنوع معاملهقیمت متری/اجارهقیمت کل/رهنجزئیات
119189سوئيت15شهرک آزادگانرهايي3و5اجاره700,0004,000,000نمایش جزئیات