کد ملکنوع ملکمتراژمنطقهآدرسنوع معاملهقیمت متری/اجارهقیمت کل/رهنجزئیات
90883دفتر کار60کوثربين کوثرشمالي 5و7 /ساختمان پزشکاناجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
98977دفتر کار48راهنمائيسه راه راهنمايي به سمت ملک آباد ساختمان مريمفروش00نمایش جزئیات
113936دفتر کار180قاسم آبادنبش فلاحي 77اجاره5,000,00050,000,000نمایش جزئیات
116572دفتر کار70احمد آبادخيابان محتشمي ساختمان سينوههاجاره4,500,0000نمایش جزئیات
96016دفتر کار350سجادخيام جنوبي10؛تالار سي کاجاجاره26,000,000100,000,000نمایش جزئیات
118358دفتر کار66استقلالبين استقلال2و4اجاره1,800,00020,000,000نمایش جزئیات
118363دفتر کار60سنابادسناباد45اجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
62078دفتر کار105هاشميههاشميه 18 ساختمان مدرن هاشميهفروش13,900,0001,459,500,000نمایش جزئیات
118218دفتر کار33سيدرضيسيدرضي18اجاره1,100,0005,000,000نمایش جزئیات
65475دفتر کار150دندانپزشکانمعلم 77/7 دومين ساختمان سمت راستفروش01,500,000,000نمایش جزئیات
101664دفتر کار60بلوار جانبازبين جانباز1و3 مجتمع نيکافروش14,000,000840,000,000نمایش جزئیات
72039دفتر کار216جاهدشهربوستان16فروش15,000,0000نمایش جزئیات
118111دفتر کار60احمد آبادنبش احمدآباد9اجاره3,000,00015,000,000نمایش جزئیات
118117دفتر کار80سازمان آبنبش وحدت 6اجاره3,500,00015,000,000نمایش جزئیات
115222دفتر کار82بلوار امامتنبش امامت6اجاره2,500,00070,000,000نمایش جزئیات
112859دفتر کار70احمد آبادتقاطع احمد آباد و ابومسلماجاره2,500,00020,000,000نمایش جزئیات
27311دفتر کار360بلوار فرهنگآموزگار54فروش02,600,000,000نمایش جزئیات
89389دفتر کار160نمايشگاهميدان نمايشگاه اولين قطعهاجاره1,200,00030,000,000نمایش جزئیات
116528دفتر کار95نمايشگاهنمايشگاه15اجاره1,000,00090,000,000نمایش جزئیات
92442دفتر کار52ميدان تربيتنبش ستاري22فروش0900,000,000نمایش جزئیات
86833دفتر کار200جاهدشهربوستان14فروش00نمایش جزئیات
105045دفتر کار60کوثربين کوثر شمالي5و7اجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
117822دفتر کار130بلوار فردوسيتقاطع فردوسي 20 و چهارراه مهدياجاره5,000,00020,000,000نمایش جزئیات
11066دفتر کار44صياد شيرازيمجتمع زمردفروش16,000,000704,000,000نمایش جزئیات
117819دفتر کار80فکوريبين فکوري 6و 8اجاره750,000130,000,000نمایش جزئیات
116239دفتر کار75سجادبين چهارراه بهار و چهارراه گلريز/جنب چرم نوين/ساختمان پزشکاناجاره2,500,000100,000,000نمایش جزئیات
95697دفتر کار88احمد آبادنبش ابوذر غفاري16فروش8,750,000770,000,000نمایش جزئیات
107779دفتر کار280بلوار فردوسيبين ثمانه5و 7اجاره0200,000,000نمایش جزئیات
28405دفتر کار141قاسم آبادنبش شاهد77فروش04,200,000,000نمایش جزئیات
117686دفتر کار25قاسم آباداديب جنوبي 7 نبش 7/3اجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
112104دفتر کار150سجادمقابل مسجد سجاداجاره5,000,00080,000,000نمایش جزئیات
84179دفتر کار80رضا شهررضوي 22فروش8,000,000640,000,000نمایش جزئیات
3138دفتر کار70بلوار معلممعلم23اجاره2,500,00030,000,000نمایش جزئیات
117652دفتر کار60احمد آبادبين خيابان راهنمايي و شيريناجاره2,000,00015,000,000نمایش جزئیات
117654دفتر کار75دانشجونبش چهارراه دانشجواجاره2,400,00020,000,000نمایش جزئیات
79796دفتر کار60راهنمائينبش راهنمايي2،ساختمان گلفروش25,000,0001,500,000,000نمایش جزئیات
117584دفتر کار70هاشميهبين هاشميه 2 و 4اجاره3,500,00030,000,000نمایش جزئیات
117588دفتر کار160سنابادبين سلمان فارسي 2 و 2/1اجاره5,500,00030,000,000نمایش جزئیات
117591دفتر کار70بلوار مجدنبش چهارراه مجد ساختمان فرورديناجاره500,00060,000,000نمایش جزئیات
114812دفتر کار130سنابادبين سلمان فارسي 2 و 2/1اجاره5,000,00030,000,000نمایش جزئیات
114814دفتر کار230ملک آبادنبش فلسطين 2اجاره01,000,000,000نمایش جزئیات
40474دفتر کار154وکيل آباد1بين وکيل آباد 26 و28اجاره5,000,00020,000,000نمایش جزئیات
98376دفتر کار72شهرک آزادگانبين فکوري74و76فروش15,000,0001,080,000,000نمایش جزئیات
51498دفتر کار105فرامرز عباسيبين ساجدي4و6فروش7,500,000787,500,000نمایش جزئیات
103288دفتر کار70سجادبين بيستون6و8 مجتمع پياماجاره0150,000,000نمایش جزئیات
57859دفتر کار50سجادحد فاصل چهارراه بهارو بزرگمهر پاساژ زمردفروش22,000,0001,100,000,000نمایش جزئیات
117493دفتر کار73بلوار معلممعلم 54اجاره1,700,00030,000,000نمایش جزئیات
81594دفتر کار65سيدرضيسيدرضي17/حاشيه ميداناجاره2,000,00030,000,000نمایش جزئیات
85072دفتر کار130دانش آموزبين چهارراه دانش آموز و دانش آموز 20اجاره2,800,00050,000,000نمایش جزئیات
117394دفتر کار90ملک آبادنبش فلسطين12 ساختمان کندواجاره6,700,00025,000,000نمایش جزئیات
117395دفتر کار270ملک آبادنبش فلسطين12 ساختمان کندواجاره20,000,000200,000,000نمایش جزئیات
117398دفتر کار90ملک آبادنبش فلسطين12 ساختمان کندوفروش30,000,0000نمایش جزئیات
78361دفتر کار60احمد آباداحمدآباد 11 ساختمان 141فروش18,083,3321,085,000,000نمایش جزئیات
919دفتر کار84سيدرضيسيدرضي39 دور ميدان مهرانفروش5,952,381500,000,000نمایش جزئیات
70460دفتر کار100رضا شهربين پيروزي 12 و 14اجاره1,500,0000نمایش جزئیات
110073دفتر کار160ميدان تربيتتربيت8 قطعه سوم جنوبياجاره2,300,00020,000,000نمایش جزئیات
34756دفتر کار90فرامرز عباسيبين فرامرز1و3 پاساژ آناهيتافروش7,777,778700,000,000نمایش جزئیات
36911دفتر کار32راهنمائينبش سه راه راهنمايي ساختمان گلفروش20,000,000640,000,000نمایش جزئیات
35549دفتر کار145وکيل آباد1بين وکيل آباد8و10اجاره6,000,0000نمایش جزئیات
117316دفتر کار300وکيل آباد 2حاشيه وکيل آباد؛بين دانش آموز ودانشجواجاره15,000,000200,000,000نمایش جزئیات
117319دفتر کار18دانشجوبين معلم 36و چهارراه دانشجواجاره800,00010,000,000نمایش جزئیات
108702دفتر کار140صدفبين صدف19و21اجاره3,500,00050,000,000نمایش جزئیات
111649دفتر کار120ميدان تربيتبين قانع 1و 3اجاره0100,000,000نمایش جزئیات
72499دفتر کار150احمد آبادبين عارف وپرستارفروش00نمایش جزئیات
112845دفتر کار140رضا شهررضوي 19 مقابل پارکاجاره3,500,00050,000,000نمایش جزئیات
60323دفتر کار20ايرج ميرزاجلال 62اجاره700,00020,000,000نمایش جزئیات
59619دفتر کار70احمد آبادبين احمدآباد21 و سه راه راهنمايي-ساختمان ديانافروش30,000,0002,100,000,000نمایش جزئیات
113866دفتر کار120هاشميههاشميه 13 ساختمان سايروسفروش15,000,0001,800,000,000نمایش جزئیات
68188دفتر کار50راهنمائيحاشيه راهنمايي روبه رو سلماناجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
52052دفتر کار220سنابادسناباد مقابل البسکوفروش3,863,636850,000,000نمایش جزئیات
117158دفتر کار65فرامرز عباسيفرامرز 8 بازار محله نبش شهيد حشمتي 3اجاره300,00065,000,000نمایش جزئیات
117104دفتر کار80شهرک آزادگانپايداري7،مجتمع موعود،بلوک شقايقاجاره1,000,0003,000,000نمایش جزئیات
114277دفتر کار230سنابادنبش سناباد30اجاره18,000,0000نمایش جزئیات
105836دفتر کار150کلاهدوزقاضي طباطبائي 4اجاره0200,000,000نمایش جزئیات
95578دفتر کار90فلسطينفلسطين25اجاره3,000,00015,000,000نمایش جزئیات
117041دفتر کار230سيدرضيسيد رضي48اجاره4,000,00020,000,000نمایش جزئیات
41490دفتر کار90پيروزي 1بعدازميدان حر به سمت پيروزي30 ساختمان زمرداجاره3,000,00050,000,000نمایش جزئیات
71236دفتر کار55قاسم آبادشريعتي70 نرگس6اجاره040,000,000نمایش جزئیات
116948دفتر کار70احمد آبادبهشت1،ساختمان 24فروش10,500,000735,000,000نمایش جزئیات
91460دفتر کار96هنرستاننبش هنرستان 40فروش8,000,000768,000,000نمایش جزئیات
116914دفتر کار150پيروزي 1بين پيروزي36 و 38اجاره3,800,00040,000,000نمایش جزئیات
116889دفتر کار50شهرک آزادگاندلاوران11اجاره1,400,00015,000,000نمایش جزئیات
116892دفتر کار150پيروزي 1بين پيروزي 32 و ميدان حراجاره4,000,00010,000,000نمایش جزئیات
116893دفتر کار110کوثرکوثرشمالي37/4اجاره500,000100,000,000نمایش جزئیات
58769دفتر کار62رضا شهررضوي41 مجتمع وصالفروش15,000,000930,000,000نمایش جزئیات
103528دفتر کار145ميدان تربيتبين معلم67و69فروش11,000,0001,595,000,000نمایش جزئیات
103529دفتر کار105ميدان تربيتبين معلم67و69فروش11,000,0001,155,000,000نمایش جزئیات
115385دفتر کار88فارغ التحصيلانفارغ التحصيلان1اجاره090,000,000نمایش جزئیات
116827دفتر کار88فارغ التحصيلانفارغ التحصيلان1فروش5,681,818500,000,000نمایش جزئیات
90407دفتر کار70فلسطينفلسطين13،قطعه2اجاره3,000,00020,000,000نمایش جزئیات
105517دفتر کار153صارميصارمي 28فروش13,000,0001,989,000,000نمایش جزئیات
99780دفتر کار114ميدان تربيتبين معلم 61 و 63فروش9,500,0001,083,000,000نمایش جزئیات
108765دفتر کار60بلوار امامتبين امامت 42و44اجاره2,000,00030,000,000نمایش جزئیات
110232دفتر کار50رضا شهررضوي42اجاره2,000,00025,000,000نمایش جزئیات
114928دفتر کار60الهيهالهيه1/مقابل رزم4اجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
116545دفتر کار70سيدرضيسيدرضي 55/2اجاره1,700,00010,000,000نمایش جزئیات
71983دفتر کار100سجادنبش بيستون2 ساختمان ايرانااجاره3,500,00010,000,000نمایش جزئیات
116517دفتر کار67کوهسنگيکوهسنگي 4اجاره1,800,00010,000,000نمایش جزئیات
108722دفتر کار1000وکيل آباد3وکيل61/انتهاي غدير6اجاره10,000,00020,000,000نمایش جزئیات
107680دفتر کار700سنابادبين قرني 6و 8 مجتمع پزشکي رادفروش017,500,000,000نمایش جزئیات
116469دفتر کار130احمد آبادانتها ابوذر غفاري3اجاره5,500,00020,000,000نمایش جزئیات
116428دفتر کار140قاسم آبادنبش ميثاق 25اجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
40726دفتر کار110احمد آبادعدالت 2 ساختمان آسايشاجاره0200,000,000نمایش جزئیات
68347دفتر کار200وکيل آباد3وکيل آباد 83فروش15,000,0000نمایش جزئیات
100003دفتر کار90بلوار امامتنبش امامت 36فروش8,333,333750,000,000نمایش جزئیات
94767دفتر کار190سنابادبين مجد22و24فروش6,000,0001,140,000,000نمایش جزئیات
81255دفتر کار85شهرک آزادگاندلاوران16فروش4,117,647350,000,000نمایش جزئیات
65316دفتر کار100وکيل آباد 2نبش وکيل اباد13 بالاي داروخانه دکتر انصارياجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
47200دفتر کار130احمد آبادنبش ابوذر31اجاره4,200,00010,000,000نمایش جزئیات
116202دفتر کار63صارميصارمي20/کوچه اول سمت راستاجاره0100,000,000نمایش جزئیات
52364دفتر کار1100صياد شيرازينبش صياد26فروش030,000,000,000نمایش جزئیات
57848دفتر کار160احمد آبادبين عارف و پرستار ساختمان44فروش00نمایش جزئیات
116160دفتر کار121سجادبين سجاد 2و4اجاره9,000,00050,000,000نمایش جزئیات
114165دفتر کار90اقدسيهنبش اقدسيه24اجاره300,000100,000,000نمایش جزئیات
114816دفتر کار80بلوار امامتبين امامت 36 و 38اجاره2,500,00020,000,000نمایش جزئیات
113165دفتر کار260سجادبين سجاد 2و4فروش00نمایش جزئیات
112203دفتر کار130دانش آموزبين چهارراه دانش آموز و دانش آموز 20فروش7,000,000910,000,000نمایش جزئیات
107469دفتر کار80ايرج ميرزاتقاطع جلال و فرهنگ ساختمان مکفروش16,000,0001,280,000,000نمایش جزئیات
95418دفتر کار54ميدان تربيتمعلم71-نبش تقاطع ستاري و آموزگارفروش12,962,963700,000,000نمایش جزئیات
74233دفتر کار450ايرج ميرزاحاشيه وکيل آباد بين مدرس و ايرج ميرزااجاره10,000,00060,000,000نمایش جزئیات
116061دفتر کار250فرامرز عباسيحاشيه فرامرزاجاره10,000,0000نمایش جزئیات
80371دفتر کار300فکوريبين فکوري11و13فروش04,800,000,000نمایش جزئیات
63907دفتر کار400قاسم آبادبين انديشه18و20فروش00نمایش جزئیات
103527دفتر کار50شهرک آزادگاننبش ارمان 22فروش4,000,000200,000,000نمایش جزئیات
115680دفتر کار71بلوار جانبازميدان جانباز مجتمع پاژفروش23,000,0001,633,000,000نمایش جزئیات
96560دفتر کار80صارميصارمي48 پيروزي51/9فروش0850,000,000نمایش جزئیات
115689دفتر کار115وکيل آباد1بين وکيل آباد 44و 46اجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
39775دفتر کار70احمد آبادحاشيه احمد آباد مقابل بيمارستان قائمفروش10,714,286750,000,000نمایش جزئیات
115611دفتر کار60فلسطينانتها فلسطين23اجاره3,000,00080,000,000نمایش جزئیات
49850دفتر کار80صارميصارمي48 پيروزي51/9اجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
73561دفتر کار70سجادبين بيستون6و8 مجتمع پيامفروش18,571,4291,300,000,000نمایش جزئیات
25552دفتر کار200آب وبرقبين هفت تير17و19اجاره10,000,000100,000,000نمایش جزئیات
100863دفتر کار76احمد آبادپاساژ خورشيدفروش01,450,000,000نمایش جزئیات
79401دفتر کار35بلوار معلممعلم26قطعه دوماجاره1,200,00020,000,000نمایش جزئیات
101690دفتر کار125کوهسنگيزيست خاورفروش8,000,0000نمایش جزئیات
105294دفتر کار105کوهسنگيکوهسنگي6/بعد از چهارراه اول/ساختمان پزشکان رازيفروش11,000,0001,155,000,000نمایش جزئیات
28656دفتر کار148قاسم آبادنبش اماميه10فروش00نمایش جزئیات
99641دفتر کار65سازمان آبصادقي13اجاره1,300,0005,000,000نمایش جزئیات
83739دفتر کار90بلوار جانبازمجتمع نيکا جنب پرومافروش18,000,0001,620,000,000نمایش جزئیات
114984دفتر کار180دانشجونبش دانشجو8اجاره4,000,00020,000,000نمایش جزئیات
90377دفتر کار106پيروزي 1نبش پيروزي 74فروش10,000,0001,060,000,000نمایش جزئیات
85638دفتر کار150سجادبيستون1اجاره5,000,0000نمایش جزئیات
65315دفتر کار63وکيل آباد 2نبش وکيل آباد13 بالاي داروخانه دکتر انصاريفروش12,000,000756,000,000نمایش جزئیات
71086دفتر کار81پيروزي 1پيروزي34فروش12,000,000972,000,000نمایش جزئیات
79720دفتر کار78راهنمائيبرج سلمانفروش15,000,0001,170,000,000نمایش جزئیات
38624دفتر کار123سجادبين بزرگمهر5و7 مزون افرافروش12,000,0001,476,000,000نمایش جزئیات
114522دفتر کار120قاسم آبادنبش اديب جنوبي 7/3اجاره50,000100,000,000نمایش جزئیات
114501دفتر کار70بلوار جانبازبرج پاژاجاره4,000,00040,000,000نمایش جزئیات
114513دفتر کار65پيروزي 1بين پيروزي 68 و چهارراه صياداجاره500,00080,000,000نمایش جزئیات
85327دفتر کار160قاسم آبادنبش شاهد75اجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
93953دفتر کار90قاسم آبادبين شاهد 65و67اجاره2,000,00020,000,000نمایش جزئیات
105594دفتر کار270کلاهدوزکلاهدوز24/ساختمان121فروش00نمایش جزئیات
114168دفتر کار90اقدسيهنبش اقدسيه24فروش7,200,000648,000,000نمایش جزئیات
10652دفتر کار190قاسم آبادبين شريعتي2و4اجاره4,000,00020,000,000نمایش جزئیات
58485دفتر کار78بلوار معلمبين معلم8و10برج ابشارفروش13,000,0001,014,000,000نمایش جزئیات
103050دفتر کار104قاسم آبادشريعتي 66فروش0550,000,000نمایش جزئیات
113811دفتر کار59بلوار جانبازکيان سنتر 2 واحد 708اجاره0130,000,000نمایش جزئیات
37145دفتر کار160احمد آبادتقاطع پاستور وابن سينافروش6,250,0001,000,000,000نمایش جزئیات
25669دفتر کار40فرامرز عباسيفرامرز41 قطعه نهم تجارياجاره1,500,00015,000,000نمایش جزئیات
27032دفتر کار200صياد شيرازيصياد61اجاره0150,000,000نمایش جزئیات
111536دفتر کار110سنابادبين سناباد 58و60اجاره5,000,00015,000,000نمایش جزئیات
105114دفتر کار120وکيل آباد3بين وکيل آباد53و55 جنب داروخانه رضوياجاره3,000,00010,000,000نمایش جزئیات
50166دفتر کار320وکيل آباد1حاشيه وکيل آباد حدفاصل هنرستان و هفت تيراجاره10,500,00055,000,000نمایش جزئیات
50694دفتر کار160وکيل آباد 2حاشيه وکيل آباد بين سيدرضي و وکيل اباد23اجاره5,000,00030,000,000نمایش جزئیات
113399دفتر کار80بلوار معلمبين معلم8و10اجاره1,850,00020,000,000نمایش جزئیات
94860دفتر کار100ميدان تربيتبين ستاري 7و9اجاره1,500,00015,000,000نمایش جزئیات
82333دفتر کار70احمد آبادنبش محتشمي2 ساختمان پزشکان شماره 50فروش9,000,000630,000,000نمایش جزئیات
113234دفتر کار120هاشميههاشميه13فروش15,000,0001,800,000,000نمایش جزئیات
7004دفتر کار70ميدان تربيتبين حاشيه معلم و ستارياجاره1,500,0005,000,000نمایش جزئیات
113222دفتر کار750وکيل آباد 2بين وکيل آباد25 ودانش آموزاجاره17,000,000200,000,000نمایش جزئیات
10173دفتر کار75بلوار معلمنبش معلم26 مجتمع کسرياجاره2,300,00060,000,000نمایش جزئیات
68462دفتر کار110استقلالبين استقلال9 و ميدان معلم جنب بيمه دانااجاره1,500,00020,000,000نمایش جزئیات
106161دفتر کار130بلوار جانبازبين جانباز و ثمانهاجاره4,800,00030,000,000نمایش جزئیات
108768دفتر کار130احمد آبادنبش منتظري7 يا ناصر خسرو9اجاره10,000,00020,000,000نمایش جزئیات
55569دفتر کار400پيروزي2پيروزي6 فاز 3تجارياجاره10,000,00050,000,000نمایش جزئیات
85028دفتر کار70صياد شيرازيصياد 7اجاره1,600,00010,000,000نمایش جزئیات
52910دفتر کار80احمد آباداحمدآباد 9طبقه فوقاني بانک سرمايهاجاره3,000,00015,000,000نمایش جزئیات
111269دفتر کار314بلوار امامتامامت 72اجاره1,000,000250,000,000نمایش جزئیات
112798دفتر کار40تقي آبادحدفاصل تقي آباد به سمت چهارراه دکترا؛بعدازخيابان کفايياجاره1,500,0005,000,000نمایش جزئیات
112748دفتر کار60احمد آبادبين بخارايي 13و 15اجاره080,000,000نمایش جزئیات
73171دفتر کار85سجادبين پامچال 2 و4اجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
111406دفتر کار142صدفبين صدف 42 و 44اجاره3,200,000120,000,000نمایش جزئیات
84240دفتر کار56بلوار جانبازحاشيه جانباز مجتمع نيکافروش00نمایش جزئیات
102415دفتر کار90بلوار جانبازميدان جانباز جنب پروما مرکز خريد نيکافروش16,666,6671,500,000,000نمایش جزئیات
109237دفتر کار75بلوار معلمنبش معلم36اجاره2,500,00020,000,000نمایش جزئیات
43718دفتر کار140قاسم آبادشريعتي44اجاره2,500,00020,000,000نمایش جزئیات
112212دفتر کار90کلاهدوزکلاهدوز 48 کوچه اول سمت راستاجاره2,200,00010,000,000نمایش جزئیات
81396دفتر کار35ميدان معلمتقاطع جلال ومعلماجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
81344دفتر کار45بلوار امامتچهارراه آزادشهراجاره1,500,0005,000,000نمایش جزئیات
11049دفتر کار140استقلالبين استقلال10و12 جنب مجتمع آفتابفروش15,000,0000نمایش جزئیات
58622دفتر کار90سيدرضيبين سيدرضي 18و20اجاره2,500,00020,000,000نمایش جزئیات
108615دفتر کار90کلاهدوزکلاهدوز17اجاره3,500,00080,000,000نمایش جزئیات
106163دفتر کار50بلوار جانبازبين جانباز و ثمانهاجاره2,400,00010,000,000نمایش جزئیات
7066دفتر کار150بلوار معلمبين معلم 42و44اجاره3,000,0005,000,000نمایش جزئیات
94654دفتر کار100فرامرز عباسيبين فرامرز 15و17اجاره4,000,00040,000,000نمایش جزئیات
111465دفتر کار90سيدرضيسيدرضي40/بين مهران16و18اجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
16721دفتر کار150فرامرز عباسيچهارراه فرامرز حاشيه بلوار فردوسياجاره4,000,00020,000,000نمایش جزئیات
111404دفتر کار110سجادخيام 23 مجتمع نسترناجاره500,000150,000,000نمایش جزئیات
86050دفتر کار60الهيهبين الهيه1و3اجاره1,200,00010,000,000نمایش جزئیات
64343دفتر کار48قاسم آبادشريعتي 12 قطعه سوم داخل فاز تجارياجاره900,00010,000,000نمایش جزئیات
37071دفتر کار250سجادحاشيه ملک آباد نبش مرجاناجاره10,000,00050,000,000نمایش جزئیات
111128دفتر کار74بلوار جانبازميدان جانباز برج آسماناجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
541دفتر کار90بلوار معلمبين معلم 48 و 50اجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
109118دفتر کار80فلسطيندستغيب23اجاره50,00080,000,000نمایش جزئیات
103747دفتر کار100رضا شهررضوي31اجاره0200,000,000نمایش جزئیات
107650دفتر کار55قاسم آبادبين شريعتي62و64؛ بالاي داروخانه دکتر فتح الله زادهاجاره2,700,00020,000,000نمایش جزئیات
104751دفتر کار60قاسم آباداماميه28,بالاي گل فروشي پاپيااجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
110965دفتر کار65نامجونامجو23اجاره1,000,0005,000,000نمایش جزئیات
78085دفتر کار38راهنمائيبرج سلمانفروش00نمایش جزئیات
110816دفتر کار25قاسم آبادشريعتي55اجاره500,0005,000,000نمایش جزئیات
62799دفتر کار75وکيل آباد1بين وکيل آباد20و22اجاره2,700,00020,000,000نمایش جزئیات
108766دفتر کار45بلوار امامتبين امامت 42و44اجاره1,200,0005,000,000نمایش جزئیات
93635دفتر کار37سجادبين بيستون6و8-مجتمع پيامفروش14,864,865550,000,000نمایش جزئیات
54336دفتر کار90فرامرز عباسيفرامرز41اجاره1,200,00040,000,000نمایش جزئیات
110631دفتر کار15سرافرازانسرافرازان 39اجاره250,00015,000,000نمایش جزئیات
104565دفتر کار140کلاهدوزکلاهدوز37اجاره3,200,00020,000,000نمایش جزئیات
86445دفتر کار90راهنمائيحاشيه سلمان فارسياجاره2,000,00010,000,000نمایش جزئیات
49747دفتر کار75بلوار معلمنبش معلم 26 مجتمع کسرياجاره2,500,00050,000,000نمایش جزئیات
110323دفتر کار150استقلالبين استقلال 5و 7اجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
89207دفتر کار153سنابادمقابل ابن سينا16-ساختمان207فروش7,000,0001,071,000,000نمایش جزئیات
39991دفتر کار130بلوار امامتآزادي44اجاره1,600,0000نمایش جزئیات
18857دفتر کار160سرافرازاننبش فکوري 50اجاره3,000,00040,000,000نمایش جزئیات
109920دفتر کار50سجادبزرگمهر جنوبي4اجاره1,600,00015,000,000نمایش جزئیات
103807دفتر کار90رضا شهرچهارراه خاقاني مقابل مخابراتاجاره5,000,00014,000,000نمایش جزئیات
104319دفتر کار200بلوار امامتامامت 28اجاره6,000,00010,000,000نمایش جزئیات
95339دفتر کار100سجادبين فرهاد25و27اجاره4,000,00040,000,000نمایش جزئیات
64194دفتر کار130کوثرکوثرشمالي18اجاره3,200,00020,000,000نمایش جزئیات
109342دفتر کار65احمد آبادنبش رضا 29اجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
71073دفتر کار100سجادبين بزرگمهر جنوبي 15و17اجاره4,000,00010,000,000نمایش جزئیات
93699دفتر کار240بلوار جانبازجانباز13؛عجمي11اجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
102430دفتر کار120بلوار معلمبين معلم22و24اجاره3,000,00045,000,000نمایش جزئیات
67721دفتر کار130صياد شيرازيصياد8اجاره4,000,00050,000,000نمایش جزئیات
109395دفتر کار50بلوار معلمبين معلم19و21/طبقه فوقاني سالن زيبايي برگ سرخاجاره1,350,00015,000,000نمایش جزئیات
79826دفتر کار700ميدان تربيتمعلم 67و69فروش25,000,0000نمایش جزئیات
105287دفتر کار78سجادچهارراه بزرگمهر؛ساختمان سارسلفروش13,000,0001,014,000,000نمایش جزئیات
28789دفتر کار80بلوار معلمبين معلم50و52فروش10,000,000800,000,000نمایش جزئیات
68179دفتر کار140سنابادسناباد28اجاره2,500,00020,000,000نمایش جزئیات
62437دفتر کار55دانشجوبين چهارراه دانشجو وقائم مقاماجاره1,250,00025,000,000نمایش جزئیات
98360دفتر کار75شهرک آزادگانفکوري74فروش13,000,0000نمایش جزئیات
83490دفتر کار120بلوار امامتبين امامت36و38اجاره3,000,00010,000,000نمایش جزئیات
86101دفتر کار160فلسطينفلسطين 22؛مجتمع باراناجاره2,800,00010,000,000نمایش جزئیات
81569دفتر کار70احمد آبادبين پاستور و قائم ساختمان هدايتاجاره0100,000,000نمایش جزئیات
108791دفتر کار1000سنابادبين قرني22و24فروش00نمایش جزئیات
108809دفتر کار70راهنمائيراهنمايي2اجاره1,500,00010,000,000نمایش جزئیات
70849دفتر کار750صارميصارمي50 و ميدان حافظاجاره14,000,00020,000,000نمایش جزئیات
73802دفتر کار60احمد آبادبين قائم ونشاط ساختمان 59فروش14,166,667850,000,000نمایش جزئیات
10643دفتر کار60شهرک آزادگاندلاوران11 قطعه آخر سمت راست فاز تجارياجاره1,000,00010,000,000نمایش جزئیات
56430دفتر کار85احمد آباداحمد اباد9 طبقه فوقاني بانک سرمايهفروش00نمایش جزئیات
60333دفتر کار185بلوار معلمنبش چهارراه معلم,تقاطع سيدرضي و معلماجاره2,500,00050,000,000نمایش جزئیات
108423دفتر کار60سجادسجاد جنب بانک آينده ساختمان پزشکان نگيناجاره4,000,00010,000,000نمایش جزئیات
16977دفتر کار330دانشجودانشجو6اجاره5,000,00030,000,000نمایش جزئیات
41385دفتر کار700احمد آبادبين نشاط وقائم ساختمان مقيمياجاره68,000,000400,000,000نمایش جزئیات
106229دفتر کار150فرامرز عباسيتقاطع بلوار فردوسي و فرامرز قطعه چهارماجاره8,000,00030,000,000نمایش جزئیات
108088دفتر کار170احمد آبادنبش قائم18-ساختمان پزشکان مغز و اعصابفروش10,000,0001,700,000,000نمایش جزئیات
108120دفتر کار170مطهري شماليمطهري شمالي21اجاره1,500,00050,000,000نمایش جزئیات
104088دفتر کار130صياد شيرازيتقاطع صياد و فکورياجاره3,500,00030,000,000نمایش جزئیات
107976دفتر کار30بلوار جانبازبين ميدان جانباز و خيابان ثمانهاجاره2,000,00035,000,000نمایش جزئیات
107912دفتر کار60سنابادبين سناباد 59 و چهارراه راهنمايياجاره1,600,00010,000,000نمایش جزئیات
59443دفتر کار90احمد آبادبين قائم و نشاط ساختمان 133اجاره3,500,00020,000,000نمایش جزئیات
81395دفتر کار105هاشميهنبش هاشميه6؛برج آباناجاره4,500,00020,000,000نمایش جزئیات
105916دفتر کار100هدايتتقاطع هدايت ومطهري شمالي؛نبش چهارراه استيکياجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
105961دفتر کار50الهيهالهيه 1 سه راه سوم سمت راستاجاره500,00010,000,000نمایش جزئیات
105966دفتر کار60راهنمائيراهنمايي 2 ساختمان گلاجاره098,000,000نمایش جزئیات
26483دفتر کار240هاشميههاشميه 40-بعد از چهارراه دوماجاره6,000,00030,000,000نمایش جزئیات
89087دفتر کار60راهنمائيسه راه راهنمايي/ساختمان گلفروش20,000,0001,200,000,000نمایش جزئیات
107420دفتر کار130فلسطيننبش منتظري 7 مجتمع تابکو واحد7فروش00نمایش جزئیات
107430دفتر کار170سنابادسنايي11,رامندي1اجاره1,500,00030,000,000نمایش جزئیات
107456دفتر کار78احمد آبادمحتشمي 1 مقابل دفتر هواپيمائي ايران ايراجاره3,000,00030,000,000نمایش جزئیات
107463دفتر کار250سرافرازانسرافراز 10 چهارراه اولاجاره5,000,00050,000,000نمایش جزئیات
107493دفتر کار120دانش آموزچهارراه دانش آموز مقابل بانک ملياجاره3,500,00010,000,000نمایش جزئیات
76742دفتر کار75سجادبين چهارراه بهار وبزرگمهر شمالي/مجتمع تنديساجاره2,500,00010,000,000نمایش جزئیات
107400دفتر کار160هنرستاننبش هنرستان 38اجاره0320,000,000نمایش جزئیات