کد ملکنوع ملکمتراژمنطقهآدرسنوع معاملهقیمت متری/اجارهقیمت کل/رهنجزئیات
108589آپارتمان60قاسم آبادبين رستگاري5و7اجاره800,00020,000,000نمایش جزئیات
69694آپارتمان165احمد آبادپرستار 7فروش16,000,0000نمایش جزئیات
112964آپارتمان110اميريهاميريه25،کوچه اول سمت راستفروش10,000,0001,100,000,000نمایش جزئیات
88235آپارتمان90اقدسيهاقدسيه 41 قطعه اول سمت چپ مجتمع ونوشفروش11,000,000990,000,000نمایش جزئیات
102480آپارتمان120اميريهاميريه 37 مجتمع امير المومنيناجاره00نمایش جزئیات
108518آپارتمان65قاسم آباداماميه 62/3اجاره150,00065,000,000نمایش جزئیات
116277آپارتمان160سازمان آببين ارشاد 7 و 9فروش11,250,0001,800,000,000نمایش جزئیات
111152آپارتمان137وکيل آباد3بين ميدان تربيت و چهارراه ستاريفروش15,000,0002,055,000,000نمایش جزئیات
120181آپارتمان92فرامرز عباسيفرامرز 48فروش10,000,000920,000,000نمایش جزئیات
118178آپارتمان75سجادخيام 22فروش00نمایش جزئیات
117969آپارتمان200دانش آموزآموزگار37/4فروش20,000,0000نمایش جزئیات
121361خانه80دانش آموزدانش آموز 26فروش02,200,000,000نمایش جزئیات
35183زمين0لادنلادن12 مقابل پلاک37فروش00نمایش جزئیات
54029مغازه19سجادپاساژ خاتمفروش63,157,8951,200,000,000نمایش جزئیات
81238آپارتمان85کوثرکوثرشمالي18فروش16,470,5881,400,000,000نمایش جزئیات
114702آپارتمان110بلوار جانباز/منفرد 11/جانباز 7فروش10,909,0911,200,000,000نمایش جزئیات
121382آپارتمان153پيروزي2پيروزي20 عليزاده 11فروش19,607,8433,000,000,000نمایش جزئیات
25846آپارتمان96رضا شهرنوفل لوشاتو10/1فروش19,270,8331,850,000,000نمایش جزئیات
37706آپارتمان102بلوار جانبازبين ساجدي2و4فروش11,274,5101,150,000,000نمایش جزئیات
122377مغازه50ميدان تربيتبين معلم 62 و 64اجاره5,000,00020,000,000نمایش جزئیات
124281مغازه240بلوار معلماستقلال5فروش08,400,000,000نمایش جزئیات
94698خانه80سنابادمجد27/3فروش00نمایش جزئیات
97154آپارتمان120اميريهاميريه 37 مجتمع امير المومنينفروش00نمایش جزئیات
98612خانه205احمد آبادکفايي2فروش06,500,000,000نمایش جزئیات
98977دفتر کار48راهنمائيسه راه راهنمايي به سمت ملک آباد ساختمان مريمفروش00نمایش جزئیات
104503آپارتمان145اميريهبين اميريه11و13فروش13,000,0001,885,000,000نمایش جزئیات
108018آپارتمان145اميريهنبش اميريه7/3فروش00نمایش جزئیات
118325آپارتمان105سجاديهتقاطع سجاديه ورحمانيه برج مدرن الهيهفروش11,500,0001,207,500,000نمایش جزئیات
124533آپارتمان80سنابادتربيت 18 بن بست دومفروش6,625,000530,000,000نمایش جزئیات
124539آپارتمان55الهيهالهيه 25 مجتمع سامان بلوک 27فروش6,363,636350,000,000نمایش جزئیات
90986آپارتمان113اميريهاميريه37؛نبش نجفي1،مجتمع اميرالمومنين؛سايت آفتابفروش00نمایش جزئیات
124585آپارتمان100سرافرازانسرافرازان 51فروش11,200,0001,120,000,000نمایش جزئیات
124588زمين0فرامرز عباسيفرامرز 2فروش00نمایش جزئیات
124591خانه180بلوار امامتانتهاي امامت 27فروش00نمایش جزئیات
124592آپارتمان72هاشميههاشميه91/5 کوچه دوم سمت چپفروش19,444,4441,400,000,000نمایش جزئیات
124593آپارتمان80سجادخيام 32فروش6,875,000550,000,000نمایش جزئیات
124606آپارتمان150لادنلادن17فروش20,000,0000نمایش جزئیات
124635ويلا230بلوار فرهنگقاسمي 4فروش010,500,000,000نمایش جزئیات
111856خانه332فرامرز عباسيفرامرز 3 رسالت 11فروش018,000,000,000نمایش جزئیات
123225دفتر کار300بلوار فردوسيحاشيه بلوار فردوسي-بين پل استقلال و چهارراه فرامرزاجاره10,000,00050,000,000نمایش جزئیات
110034آپارتمان115هاشميههاشميه 61فروش16,956,5221,950,000,000نمایش جزئیات
93102خانه570صدفصدف3فروش07,400,000,000نمایش جزئیات
117584آپارتمان70هاشميهبين هاشميه 2 و 4اجاره3,000,000100,000,000نمایش جزئیات
71378آپارتمان191صدفصدف3اجاره5,500,00050,000,000نمایش جزئیات
30447مغازه20ميدان تربيتدورميدان ستاري قطعه دوماجاره1,300,00010,000,000نمایش جزئیات
128103آپارتمان55محمديهمحمديه 10/1فروش12,000,000660,000,000نمایش جزئیات
128204آپارتمان75فرامرز عباسيفرامرز56فروش10,933,333820,000,000نمایش جزئیات
128284آپارتمان155دانش آموزدانش آموز33فروش18,064,5162,800,000,000نمایش جزئیات
128292آپارتمان53بلوار معلممعلم 63سرشوري2/6فروش16,037,736850,000,000نمایش جزئیات
105742آپارتمان120احمد آبادرضا 25اجاره5,000,00040,000,000نمایش جزئیات