کد ملکنوع ملکمتراژمنطقهآدرسنوع معاملهقیمت متری/اجارهقیمت کل/رهنجزئیات
106064آپارتمان100بلوار فردوسيياس20اجاره0300,000,000نمایش جزئیات
105007خانه70پيروزي2پيروزي 24فروش02,300,000,000نمایش جزئیات
82586خانه200صياد شيرازيصياد 50فروش05,700,000,000نمایش جزئیات
102449خانه220رضا شهربين خاقاني 8 و 10فروش00نمایش جزئیات
88860مغازه240پيروزي2بين پيروزي26و28 جنب پمپ بنزينفروش018,000,000,000نمایش جزئیات
121911آپارتمان162سجادفلسطين22فروش20,000,0000نمایش جزئیات
115979آپارتمان145صارميصارمي 52 چراغچي 15فروش18,620,6902,700,000,000نمایش جزئیات
122470خانه140ايرج ميرزاجلال60فروش03,800,000,000نمایش جزئیات
25661خانه400استقلالبين استقلال1و3فروش00نمایش جزئیات
30921خانه180دانش آموزدانش آموز23فروش00نمایش جزئیات
14125خانه245صياد شيرازيشهرستاني11/4فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
122710خانه160ملک آبادفلسطين 30فروش00نمایش جزئیات
90879خانه350ميدان تربيتستاري26/2فروش06,000,000,000نمایش جزئیات
104503آپارتمان141اميريهبين اميريه11و13فروش12,765,9571,800,000,000نمایش جزئیات
127792آپارتمان127سازمان آبهجرت3فروش00نمایش جزئیات
127802آپارتمان80بلوار مجدمجد5فروش15,000,0001,200,000,000نمایش جزئیات
128058آپارتمان86سجاديهسجاديه 35 آذرخش3/3فروش10,581,395910,000,000نمایش جزئیات
63176زمين60اقدسيهاقدسيه 22فروش00نمایش جزئیات
129356آپارتمان110سرافرازانسرافرازان13راضي2/3فروش00نمایش جزئیات
129392خانه160کوثربين کوثر جنوبي11و13فروش015,000,000,000نمایش جزئیات
97712خانه70سيدرضيسيدرضي 55فروش00نمایش جزئیات
51870خانه680رضا شهررضوي8 پشت بانک صادراتفروش012,000,000,000نمایش جزئیات
130009مغازه50استقلالبين استقلال2و ميدان استقلالاجاره9,000,000200,000,000نمایش جزئیات
130109آپارتمان114پيروزي 1بين پيروزي 59و61فروش20,000,0002,280,000,000نمایش جزئیات
130380آپارتمان77بلوار جانبازجانباز3 ياس8فروش20,000,0001,550,000,000نمایش جزئیات
132216مغازه12ابن سينانبش ابن سينا21فروش0600,000,000نمایش جزئیات
132295خانه360کلاهدوزکلاهدوز40فروش09,500,000,000نمایش جزئیات
132372آپارتمان154فلسطينفلسطين7فروش15,584,4162,400,000,000نمایش جزئیات
132382آپارتمان81احمد آبادابوذر 22فروش00نمایش جزئیات
132384آپارتمان88اقدسيهاقدسيه 53فروش11,931,8181,050,000,000نمایش جزئیات
132423آپارتمان80الهيهصادقيه 4فروش00نمایش جزئیات
132430آپارتمان120مجيديهمجيديه 27/5فروش00نمایش جزئیات
132496خانه500احمد آبادرضا10فروش032,000,000,000نمایش جزئیات
132713آپارتمان78صارميصارمي41 مجتمع کوروش بلوک1فروش16,538,4621,290,000,000نمایش جزئیات
132777آپارتمان83قاسم آبادشريعتي 45/7فروش00نمایش جزئیات
132778آپارتمان80قاسم آبادانديشه 7 بيات 9فروش00نمایش جزئیات
133110مغازه15کوهسنگيمجتمع مهر کوهسنگيفروش00نمایش جزئیات
133356آپارتمان72سرافرازانسرافرازان 11 مجتمع يارانفروش11,000,000792,000,000نمایش جزئیات
133441خانه81آب وبرقهفت تير 23 ويلا 7فروش02,200,000,000نمایش جزئیات
126261زمين0آموزگاربين آموزگار 63و65فروش08,500,000,000نمایش جزئیات
133485خانه110صدفصدف22فروش05,000,000,000نمایش جزئیات
133493آپارتمان85پيروزي2Bپيروزي2/1 مجتمع جهادکشاورزي بلوک2فروش15,294,1181,300,000,000نمایش جزئیات
133524خانه550رضا شهررضوي8 پشت بانک صادراتفروش00نمایش جزئیات
133553آپارتمان300سجادگلشن4فروش45,000,0000نمایش جزئیات
79073آپارتمان115صياد شيرازيصياد 32فروش01,600,000,000نمایش جزئیات
134062مغازه20رضا شهربين ميدان جام عسل و کاوه 1اجاره6,000,00020,000,000نمایش جزئیات
135755آپارتمان92اميريهاميريه24فروش13,500,0001,242,000,000نمایش جزئیات
136403آپارتمان91اقبال لاهورياقبال 21فروش10,109,890920,000,000نمایش جزئیات
136469دفتر کار170راهنمائينبش راهنمايي 7 ساختمان محمد خانياجاره8,000,00030,000,000نمایش جزئیات
137058خانه140سنابادآپادانا18فروش17,857,1432,500,000,000نمایش جزئیات