کد ملکنوع ملکمتراژمنطقهآدرسنوع معاملهقیمت متری/اجارهقیمت کل/رهنجزئیات
78450آپارتمان110الهيهعصمتيه13فروش10,000,0000نمایش جزئیات
92252زمين0ميثاقميثاق 32/عصمتيه1/ابوالفضلي10فروش03,000,000,000نمایش جزئیات
113475مغازه48مجيديهمجيديه27؛داخل پاساژفروش16,000,000768,000,000نمایش جزئیات
81749آپارتمان115الهيهعصمتيه1؛ابوالفضلي10فروش10,434,7831,200,000,000نمایش جزئیات
90343خانه190رضا شهرميرکي7فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
119690خانه330رضا شهررضوي 41فروش00نمایش جزئیات
116029آپارتمان108سرافرازانسرافرازان 39 مجتمع الوند بلوک 1فروش00نمایش جزئیات
119749زمين0پيروزي 1پيروزي 46 قطعه 5 سمت چپفروش30,000,0000نمایش جزئیات
13487خانه205پيروزي 1پيروزي 48/5 بعد از چهارراه اولفروش010,500,000,000نمایش جزئیات
1624خانه370کوثرنبش کوثرجنوبي 4فروش014,500,000,000نمایش جزئیات
92250آپارتمان126قاسم آباداماميه 62/3فروش19,841,2702,500,000,000نمایش جزئیات
105549آپارتمان200رضا شهرزکريا 6فروش00نمایش جزئیات
106356آپارتمان200رضا شهرپيروزي2 کسايي14اجاره01,500,000,000نمایش جزئیات
34524آپارتمان169اقدسيهاقدسيه41/نبش جهان بين8فروش11,000,0001,859,000,000نمایش جزئیات
124271خانه185سنابادسناباد59فروش30,000,0000نمایش جزئیات
126033آپارتمان150رضا شهرپيروزي2 کسايي14اجاره01,100,000,000نمایش جزئیات
81135زمين0الهيهعصمتيه 1 ابوالفضلي 10فروش02,900,000,000نمایش جزئیات
126572آپارتمان168شهرک آزادگاندلاوران10فروش17,500,0000نمایش جزئیات
126701آپارتمان65آب وبرقهفت تير 35/4 سياح 4فروش7,692,308500,000,000نمایش جزئیات
123258زمين0اميريهبين اميريه 5و 7فروش04,500,000,000نمایش جزئیات
115644آپارتمان55شهرک آزادگانزيتون 10فروش9,454,545520,000,000نمایش جزئیات
129613آپارتمان135راهنمائيراهنمايي16فروش23,703,7043,200,000,000نمایش جزئیات
129794آپارتمان100ايرج ميرزاجلال71فروش00نمایش جزئیات
97709خانه80صياد شيرازيشهرستاني 14فروش00نمایش جزئیات
130272آپارتمان73لادنلادن15فروش12,328,767900,000,000نمایش جزئیات
131466آپارتمان100سنابادسناباد53آفرين 6اجاره12,500,0001,250,000,000نمایش جزئیات
131699زمين0اميريهاميريه 39 منجم 5فروش00نمایش جزئیات
132457آپارتمان77بلوار امامتامامت62فروش12,337,662950,000,000نمایش جزئیات
132861آپارتمان90سرافرازانسرافرازان13 راضي 4 شکيب 3اجاره10,000,0000نمایش جزئیات
132900آپارتمان140ميدان تربيتمعلم 75/6فروش20,714,2862,900,000,000نمایش جزئیات
133695آپارتمان73فرامرز عباسيفرامرز 54فروش12,328,767900,000,000نمایش جزئیات
133926آپارتمان108سجادحامد جنوبي 14فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
134100آپارتمان85آب وبرقهفت تير15فروش17,882,3531,520,000,000نمایش جزئیات
134135آپارتمان75اميريهاميريه 31/مجتمع زمرد 3فروش0825,000,000نمایش جزئیات
134136آپارتمان480ايرج ميرزاجلال 34فروش00نمایش جزئیات
134167آپارتمان110سيدرضيسيدرضي61فروش11,818,1821,300,000,000نمایش جزئیات
95711آپارتمان115سرافرازانخسروي 5 خاکپور 3 ساختمان آرسافروش8,173,913940,000,000نمایش جزئیات
134548خانه140دانش آموزدانش آموز 32فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
134674آپارتمان168شهرک آزادگاندلاوران10فروش17,000,0000نمایش جزئیات
137514آپارتمان180دکتر بهشتيبهشتي 34فروش26,000,0000نمایش جزئیات
137664آپارتمان110قاسم آبادانديشه 79/مجتمع اميدفروش15,454,5451,700,000,000نمایش جزئیات
124340آپارتمان111سنابادخيابان تربيت18فروش16,216,2161,800,000,000نمایش جزئیات
137997خانه1000سجادبين حامد و مرحانفروش00نمایش جزئیات
138121آپارتمان70صياد شيرازيصياد9فروش16,285,7141,140,000,000نمایش جزئیات
138173آپارتمان70بلوار امامتامامت 64فروش0850,000,000نمایش جزئیات
138222آپارتمان133رضا شهرفرخي 24فروش14,586,4661,920,000,000نمایش جزئیات
138236آپارتمان155ايرج ميرزاجلال 42فروش24,516,1293,800,000,000نمایش جزئیات
126753آپارتمان82اميريهاميريه37فروش00نمایش جزئیات
138389خانه210سرافرازانسرافرزان 42فروش03,500,000,000نمایش جزئیات
138405آپارتمان75لادنلادن 21/5فروش8,666,667650,000,000نمایش جزئیات