کد ملکنوع ملکمتراژمنطقهنوع معاملهقیمت متری/اجارهقیمت کل/رهنجزئیات
4031آپارتمان100الهيهفروش12,000,0001,200,000,000نمایش جزئیات
4030ویلا160صياد شيرازيفروش00نمایش جزئیات
4029مغازه16قاسم آبادرهن و اجاره800,00010,000,000نمایش جزئیات
4028آپارتمان158اقبال لاهوريفروش00نمایش جزئیات
4027آپارتمان155هنرستانرهن و اجاره0350,000,000نمایش جزئیات
3028آپارتمان110فرامرز عباسيرهن و اجاره2,800,00015,000,000نمایش جزئیات
3027آپارتمان110فرامرز عباسيرهن و اجاره2,700,00015,000,000نمایش جزئیات
2028آپارتمان0همهرهن و اجاره1,400,00023,000,000نمایش جزئیات
2027آپارتمان0همهرهن و اجاره1,400,00023,000,000نمایش جزئیات
2026آپارتمان65قاسم آبادفروش00نمایش جزئیات
2025پیش فروش135همهفروش00نمایش جزئیات
2024آپارتمان85قاسم آبادفروش0350,000,000نمایش جزئیات
2023آپارتمان75قاسم آبادفروش0350,000,000نمایش جزئیات
2022آپارتمان73قاسم آبادفروش5350,000,000نمایش جزئیات
1020آپارتمان160کوثررهن و اجاره0110,000,000نمایش جزئیات
1019آپارتمان105الهيهفروش0215,000,000نمایش جزئیات
1018آپارتمان105الهيهفروش0215,000,000نمایش جزئیات
1017آپارتمان90قاسم آبادفروش00نمایش جزئیات
1016آپارتمان90قاسم آبادفروش0175,000,000نمایش جزئیات
19آپارتمان125فرامرز عباسيفروش2,800350,000,000نمایش جزئیات
15آپارتمان260هاشميهفروش01,250,000,000نمایش جزئیات
14ویلا250بلوار امامتفروش3,400,000850,000,000نمایش جزئیات
13زمین510دانشجوفروش4,500,0002,300,000,000نمایش جزئیات
12مغازه30صياد شيرازيفروش00نمایش جزئیات
11آپارتمان185هنرستانرهن و اجاره2,200,00050نمایش جزئیات
10آپارتمان80هنرستانرهن و اجاره750,000,00020,000,000نمایش جزئیات
8آپارتمان0هنرستانرهن و اجاره020نمایش جزئیات
7مغازه13صياد شيرازيرهن و اجاره900,0005,000,000نمایش جزئیات
6مغازه18صياد شيرازيرهن و اجاره800,00030,000,000نمایش جزئیات
5آپارتمان165صياد شيرازيفروش0145,000,000نمایش جزئیات
4آپارتمان90صياد شيرازيرهن و اجاره050,000,000نمایش جزئیات
3آپارتمان120پيروزي 1فروش3,000,000300,000,000نمایش جزئیات
2آپارتمان1000پيروزي 1فروش00نمایش جزئیات
1آپارتمان75هاشميهرهن و اجاره00نمایش جزئیات