وکيل آباد3
فروش
111152
1399/07/08
بين ميدان تربيت و چهارراه ستاري
آپارتمان
4
2
8
137
15,000,000
2,055,000,000
2
0