احمد آباد
فروش
102198
1399/03/22
بين ملاصدرا 4و6
آپارتمان
2
0
4
171
0
2,300,000,000
3
100