ملک شما را یک هفته ای می فروشیم
3 روزه اجاره میدهیم
جهت برقراری تماس اطلاعات خود را وارد کنید
ورود اعضا
نام کاربری:
رمز عبور:
نرم افزار پیوند
آخرین فایل های ثبت شده
کد ملکتاریخنوع ملکمتراژمنطقهنوع معاملهقیمت متری/اجارهقیمت کل/رهنجزئیات
1036801399/11/05خانه120هاشميهفروش03,800,000,000جزئیات
621581399/11/05خانه350احمد آبادفروش050,000,000,000جزئیات
1191071399/11/05آپارتمان210سنابادفروش19,000,0000جزئیات
918901399/11/05آپارتمان580رضا شهرفروش012,000,000,000جزئیات
277671399/11/05خانه500وکيل آباد1فروش028,000,000,000جزئیات
1042981399/11/05آپارتمان74اقبال لاهورياجاره085,000,000جزئیات
1199941399/11/05آپارتمان125ميدان تربيتفروش12,720,0001,590,000,000جزئیات
1037401399/11/05خانه250ميدان تربيتفروش03,000,000,000جزئیات
1201991399/11/05خانه200هاشميهاجاره4,000,000150,000,000جزئیات
1202921399/11/05آپارتمان173بلوار امامتفروش02,850,000,000جزئیات
1144361399/11/05آپارتمان170سيدرضيفروش29,000,0000جزئیات
1147641399/11/05خانه100بلوار امامتفروش07,850,000,000جزئیات
1055991399/11/05آپارتمان132هاشميهفروش15,151,5152,000,000,000جزئیات
263321399/11/05خانه236ميدان تربيتفروش05,500,000,000جزئیات
1026251399/11/05آپارتمان95فرامرز عباسيفروش00جزئیات
1143761399/11/05خانه220سجادفروش048,000,000,000جزئیات
1210691399/11/05آپارتمان105دکتر بهشتيفروش16,000,0001,680,000,000جزئیات