ملک شما را یک هفته ای می فروشیم
3 روزه اجاره میدهیم
جهت برقراری تماس اطلاعات خود را وارد کنید
ورود اعضا
نام کاربری:
رمز عبور:
نرم افزار پیوند
آخرین فایل های ثبت شده
کد ملکتاریخنوع ملکمتراژمنطقهنوع معاملهقیمت متری/اجارهقیمت کل/رهنجزئیات
1082151399/05/12مغازه110احمد آباداجاره7,000,00050,000,000جزئیات
862931399/05/12خانه150صياد شيرازياجاره0250,000,000جزئیات
866051399/05/12آپارتمان65رضا شهراجاره1,000,00025,000,000جزئیات
1123031399/05/12مغازه146آبکوهفروش03,500,000,000جزئیات
799731399/05/12آپارتمان75کلاهدوزاجاره3,000,00020,000,000جزئیات
794811399/05/12آپارتمان48نمايشگاهاجاره200,00040,000,000جزئیات
1002281399/05/12زمين0قاسم آبادفروش09,000,000,000جزئیات
1207411399/05/12خانه60کوهسنگيفروش6,833,333410,000,000جزئیات
1119001399/05/12خانه310کوهسنگيفروش05,000,000,000جزئیات
1208751399/05/12خانه150کلاهدوزاجاره1,000,000200,000,000جزئیات
1132771399/05/12آپارتمان250سنابادفروش11,000,0000جزئیات
1211071399/05/12خانه370احمد آباداجاره10,000,00050,000,000جزئیات
1212871399/05/12دفتر کار85جاهدشهراجاره500,00090,000,000جزئیات
1108311399/05/12خانه180هاشميهفروش02,900,000,000جزئیات
1213841399/05/12آپارتمان83الهيهفروش00جزئیات
1214241399/05/12آپارتمان105اقدسيهفروش11,500,0001,207,500,000جزئیات
1214311399/05/12آپارتمان83اقدسيهفروش10,500,000871,500,000جزئیات