ملک شما را یک هفته ای می فروشیم
3 روزه اجاره میدهیم
جهت برقراری تماس اطلاعات خود را وارد کنید
ورود اعضا
نام کاربری:
رمز عبور:
نرم افزار پیوند
آخرین فایل های ثبت شده
کد ملکتاریخنوع ملکمتراژمنطقهنوع معاملهقیمت متری/اجارهقیمت کل/رهنجزئیات
1055661398/08/21مغازه25هاشميهاجاره2,500,00050,000,000جزئیات
869861398/08/21آپارتمان78هاشميهاجاره1,500,00050,000,000جزئیات
901181398/08/21آپارتمان215بلوار فردوسياجاره0470,000,000جزئیات
1077791398/08/21دفتر کار270بلوار فردوسياجاره0300,000,000جزئیات
1042411398/08/21آپارتمان88بلوار مجدفروش5,113,636450,000,000جزئیات
1079341398/08/21آپارتمان150قاسم آباداجاره50,000200,000,000جزئیات
1080861398/08/21آپارتمان60فکوريفروش8,333,333500,000,000جزئیات
871591398/08/21خانه400سنابادفروش04,500,000,000جزئیات
1086171398/08/21آپارتمان85آبکوهفروش00جزئیات
1086301398/08/21آپارتمان130سنابادفروش6,307,692820,000,000جزئیات
1086311398/08/21آپارتمان85سنابادفروش4,470,588380,000,000جزئیات
1086561398/08/21آپارتمان75شهرک آزادگانفروش00جزئیات
914691398/08/21آپارتمان157بلوار امامتفروش5,732,484900,000,000جزئیات
940701398/08/21آپارتمان165بلوار امامتفروش9,000,0001,485,000,000جزئیات
1013181398/08/21آپارتمان100شهرک آزادگانفروش8,000,0000جزئیات
1049111398/08/21آپارتمان72بلوار امامتفروش00جزئیات
1050271398/08/21خانه180بلوار امامتفروش00جزئیات